Tjänster

Interim Manager

I rollen som Interim Manager bidrar vi med en expertkunskap med fokus på att skapa resultat. En Interim Manager har personlig integritet är obunden utan egen agenda och äger en förmåga att snabbt sätta sig in i nya situationer. Som Interim Manager arbetar vi operativt i organisationen under en begränsad tid i syfte att få ett specifikt uppdrag utfört.

Beslutstöd med hjälp av Business Intelligence

Brükke Consulting AB erbjuder tjänster för att utveckla Era affärsverksamheter med fokus på beslutsstöd. Vi har den kunskap, erfarenhet och de verktyg som behövs för att snabbt leverera de värdefulla affärsinsikter som Er verksamhet behöver.