Brükke Consulting löser behoven i en organisation som snabbt måste hantera extraordinära situationer då resurser i ledningen saknas eller inte räcker till. Med stor erfarenhet och genomförandekraft i rollen som expert eller som ”Interim Manager” förbättrar vi funktioner och affärsenheter och tar fram rätt beslutstöd i organisationer som står inför ett akut behov eller en kris.

Läs mer om våra Tjänster >>